Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

V neděli 12. května 2019 proběhl v prostorách MC Kohoutek zážitkový kurz první pomoci pro neformální vzdělavatele z ORP Mnichovo Hradiště. Pro účastníky kurzu byl připraven program na celý den.

Na začátek kurzu připravili lektoři zahřívací „seznamovačku“ a představili pravidla kurzu a program. Dopoledne bylo věnováno teoretické průpravě s praktickými nácviky. Účastníci si vyzkoušeli postup vyšetření dechu, zotavovací polohu, jak postupovat při dušení cizím tělesem, resuscitaci dospělých bez dýchání a nácvik používání AED. Dalším tématem bylo krvácení, kde se účastníci dozvěděli a zároveň si vyzkoušeli, jak ošetřit ránu, která krvácí, naučili se používat tlakový obvaz a zaškrcovadlo.

Po obědě bylo na programu téma neúrazových stavů, jako je např. infarkt, cévní mozková příhoda a zdravotní komplikace spojené s cukrovkou. Následně jsme probrali i  to, co vše můžeme najít v běžné autolékárničce a k čemu se to dá použít.

Po pauze pak proběhly tři modelové situace, kde si každý z účastníků kurzu vyzkoušel pozici zachránce – zraněný – pozorovatel. Po modelové situaci vždy následovala zpětná vazba a rozebrání celé akce. Na závěr kurzu obdrželi účastníci certifikáty.

Alespoň jedno z hodnocení účastníků kurzu za všechny: “Zážitkový kurz pro mě byl opravdu zážitkem. Lektoři nám vše srozumitelně vysvětlili a modelové situace byly tak opravdové, že mám na co dlouho vzpomínat a připomínat co udělat lépe, kdybych se do takové situace dostala. Za mě tedy výborný kurz.”