Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Třetí setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se uskutečnilo v Městské knihovně MH (tímto děkujeme Janě Jedličkové, vedoucí knihovny a člence PS, za milé pozvání). Ač ve velmi sporé sestavě, přesto jsme nelenily, pohovořily jsme o velmi inspirativním proběhnuvším veletrhu Svět knihy 2019, shrnuly jsme dosud uskutečněné akce, které vzešly “z dílny” této pracovní skupiny a vzájemně jsme se obohatily “výstavkou” rozličných deskových her sloužících v mnoha případech k rozvoji čtenářské gramotnosti. Velký prostor byl věnován využití ICT v oblasti čtenářství, ale i čtenářství napříč předměty v základních školách.

V každém případě se můžete těšit na budoucí akce této skupiny: plánujeme čtenářský inspiromat pro učitele i pro rodiče, pracovnice městské knihovny připravují prezentaci aktuálních knih pro děti a mládež určenou pro učitele českého jazyka z Mnichohradišťska, na besedu chceme pozvat zajímavé spisovatele knih pro děti a mládež a učitelům nabídnout kurzy, které by mohly rozšířit jejich profesní znalosti a dovednosti.

Záznam_PS pro čtenářskou gramotnost_14.5.2019