Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

V rámci pracovní skupiny rozvíjející žákovskou participaci a regionální vzdělávání proběhl ve čtvrtek 23. května 2019 čtyřhodinový seminář na téma “Místě zakotvené učení a jeho přínos pro žáky”. Eliška Hájková ze Střediska ekologické výchovy SEVER nejprve přítomné seznámila s činností střediska i cílem semináře, kterým bylo seznámení se s principy místně zakotveného učení (MZU) i prověření aktivit učitelů i neformálních vzdělavatelů s ohledem na to, zda lze u těchto aktivit něco změnit, přidat, nějak jinak provázat atd.

V úvodním kruhu jsme nejprve nahlédli pod pokličku svého povědomí o místně zakotveném učení (MZU) – zda známe MZU, máme v obci své oblíbené místo, četli jsme nějakou regionální učebnici atd. Následně jsme se pozastavovali nad výroky různých osobností (nám skrytých) ve vztahu k místu. Mohli jsme se tedy seznámit např. s názory J. A. Komenského, Davida Sobela (USA, guru MZU) či Martina Šroma (ředitel moravské ZŠ) atd. a vybrat si ten, který je nám nejbližší.

Pracovali jsme též s pocitovou mapou, které nám mohou být nápomocny v případě, že si mapuji nějaké místo – prostřednictvím pocitové mapy mohu zjistit spoustu zajímavých věcí, neboť každý vnímá dané místo jinak. Zjištěné výsledky pak mohou být odrazovým můstkem pro případný žákovský projekt v daném místě.

Lektorka nás seznámila i s jedním z dlouhodobých programů střediska, a sice Školou pro udržitelný život, což je vzdělávací program pro žáky základních a středních škol s vizí prohlubovat vztah k místu a s cílem rozvinout u žáků komptence pro udržitelný život v místě.

Měli jsme možnost inspirovat se i jinými žákovskými projekty, např. ze ZŠ Machov, kde obnovili studánku, či z jiné městské školy, kde žáci ziniciovali vybudování veřejného osvětlení na sídlišti. Konkrétní příklady aktivit uskutečněných během pobytu dětí s učiteli venku se pak mohly stát pro zúčastněné podporou k tomu, aby se ještě více zaměřili na výuku venku.

Na základě všech výše uvedených aktivit jsme se dopracovali k jednotlivým principům MZU (Principy MZU). Věříme tomu, že se zúčastnění utvrdili v přínosnosti MZU a načerpali další inspiraci.