Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Na čtvrtek 2. května odpoledne si členové pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti připravili nejen pro sebe, ale i pro veřejnost matematický inspiromat. Vystavené výukové pomůcky, knihy a hry byly rozděleny do tří sekcí: pro mateřské školy (všichni ve skupině se shodují na tom, že s přípravou na matematickou gramotnost je třeba začít už ve školce), pro první a pro druhý stupeň základní školy – každý si tak mohl nalézt to “své matematické”. Zejména v sekci pomůcek pro mateřské školy byla velkým přínosem návštěva paní učitelky Ječné z jičínské mateřské školy, která přivezla ukázat mnoho zajímavých a rozvíjejících pomůcek a her.

Zúčastnění si se zájmem prošli jednotlivá “stanoviště”, vše si prohlédli a vyzkoušeli a v mnoha případech se rozhodli i pro koupi. Některé z pomůcek zakoupí ze svých prostředků i MAP a budou pro zájemce k dispozici k zapůjčení.

Záznam_PS pro matem.gramotnost_2.5.2019