Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Dotační bulletin_05_2019_final

Tento Dotační bulletin aneb peníze na to, co potřebujete vzešel z dílny pracovní skupiny pro financování, konkrétně Martiny Kulíkové ( martina.kulikova@mnhradiste.cz) a Jany Šťastné ( info@kohoutek-mh.cz). Jde o první číslo a jen na základě Vašeho případného ohlasu se uvidí, zda bude mít smysl v tomto přehledu pokračovat, či nikoli. Cílem je představit zájemcům aktuální informace ze světa dotací, jež budou moci využít pro financování svých investičních či neinvestičních projektů. V bulletinu jsou zahrnuty dotace nejen pro školy a školky, ale i pro další organizace působící ve výchově a vzdělávání. Doufáme, že pro Vás tento bulletin bude užitečným rádcem! Obrátit se případně můžete na obě výše zmíněné dámy, respektive mnichovohradišťské školy a školy plus muzeum a knihovna na Martinu Kulíkovou, ostatní školy a organizace na Mnichovohradišťsku na Janu Šťastnou.
Rádi bychom upozornili zejména na grantovou výzvu k podpoře občanské společnosti, kterou vyhlásil nadační fond ŠKODA AUTO za podpory Nadace pro rozvoj občanské společnosti v okrese Mladá Boleslav. Je zaměřená na rozvoj komunitního života prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů. Cílem je motivovat občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života k rozvoji zejména vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb, sportovního vyžití. O finanční podporu můžete žádat do 12. 6. 2019.