Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Setkání vedoucích a pedagogických pracovníků mateřských škol hostila ve středu 3. dubna 2019 MŠ Březina a její paní ředitelka Marcela Janšová. Velmi nás překvapila a potěšila hojná účast, sešlo se nás téměř třicet! Všechny přítomné dámy kvitovaly toto setkání s povděkem a v mnoha případech vzpomínaly na doby minulé, kdy se setkávaly pravidelně. Přivítaly jsme mezi sebou zástupkyně z MŠ Březina, MŠ Klášter, MŠ Jaselská, MŠ Mírová, MŠ Veselá, MŠ Loukovec, MŠ Doubrava, MŠ Obruby, MŠ Bukovna, MŠ Stonožka Mladá Boleslav a MŠ Laurinka Mladá Boleslav. Po úvodním seznamovacím kolečku jsme společně připravily harmonogram našich budoucích čtyř setkání po dobu trvání projektu a zaměřily jsme se na jejich případnou tematickou náplň: další setkání tedy proběhnou v listopadu 2019, v říjnu či listopadu 2020, v únoru 2021 a v říjnu nebo listopadu 2021; jako tipy na možnost pozvat na další setkání nějakého odborníka padlo např. pozvání logopeda, dětského psychologa, preventisty, zdravotníka, odborníka na interaktivní tabule atd.

Hned poté vystoupila se svým příspěvkem Marcela Janšová, ředitelka MŠ Březina, jež přítomné seznámila s žabákem Ferdou a jeho mouchami, kteří slouží k rozvoji emoční inteligence u dětí. Hlavním hrdinou pohádek je žabák Ferda a jeho kamarádky mouchy, které představují jednotlivé emoce. Ferda se potkává s různými situacemi, které jsou typické pro děti v předškolním a i mladším školním věku. Součástí souboru nejsou pouze pohádky, ale především otázky a aktivity, které se věnují vždy jedné z emocí, umožňují dětem lépe poznat a pochopit své emoce i emoce ostatních.

Následně převzala slovo paní Zdena Drahokoupilová, která coby externí inspektorka účastnicím přiblížila podstatné momenty, na které se ČŠI při svých inspekcích zaměřuje, např. na adresné a konkrétní hodnocení už i předškolních dětí, sebehodnocení, vedení dětí k logickému myšlení a řešení problémových situací, zdravotně preventivní cviky, diferenciaci činností ve věkově smíšených třídách, dodržování pitného režimu u dětí, respektování individuální potřeby odpočinku u dětí, spojování tříd, očkování atd.

Už se těšíme na další setkání, které se pokusíme pro pracovnice v mateřských školách na Mnichovohradišťsku připravit v listopadu tohoto roku!