Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Mnichovohradišťský odbor sociálních věcí již drahnou dobu usiluje o zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM), které by sloužilo dětem ohroženým rizikovým chováním. V loňském roce souhlasilo město s finanční podporou této služby a vyčlenilo ze svého rozpočtu prostředky, které byly zčásti věnovány na analýzu potřebnosti NZDM v Mnichově Hradišti, kterou zpracovávala organizace Laxus, zčásti pak došlo k pilotnímu ověřování závěrů analýzy. V lednu tohoto roku proběhla prezentace výsledků analýzy, z níž vyplynula jednoznačná potřebnost NZDM v Mnichově Hradišti. I v letošním roce získala služba městské finance a došlo k zajištění alespoň terénní formy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež organizací Semiramis. Každý pátek mezi 13. a 16. hodinou se tedy v ulicích Mnichova Hradiště můžete potkat s jejich sociálními pracovníky. V níže přiložených letácích se můžete dočíst bližší informace o této službě.

NZDM terén – veřejnost

NZDM terén děti