Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Otázka vzniku nízkoprahového zařízení v Mnichově Hradišti je stále velmi živá. Podle aktuálních informací víme, že od března funguje v našem městě alespoň terénní forma této služby, zatím jednou týdně.

Prostřednictvím projektu MAP II Mnichovohradišťsko jsme ve čtvrtek 21. března 2019 vyjely do dvou těchto zařízení v Liberci (ve složení Mgr. Iva Štrojsová, odborná konzultantka MAP a členka mnichovohradišťské komise pro vzdělávání, Mgr. Lucie Beranová, ZŠ Studentská, školní metodička prevence a členka komise pro vzdělávání, Věra Vlasáková, MŠ Jaselská, zastupitelka města MH a členka komise pro vzdělávání, PhDr. Markéta Tomášová, koordinátorka aktivit MAP II Mnichovohradišťsko a členka komise pro vzdělávání) – nejprve do NZDM V Kleci (zřizovatelem je Člověk v tísni ČR), jež se nachází na libereckém sídlišti Rochlice, následně do NZDM Zapes, který provozuje organizace Maják na libereckém sídlišti Nové Pavlovice.

V obou klubech se nám dostalo vřelého přijetí, vysvětlení, pro koho jsou kluby určené, jaké je jejich poslání, pravidla klubu, práva “klientů” klubu, ale i jejich pracovníků, či co děti a mládež čeká při první návštěvě klubu i při ostatních návštěvách. Prohlédly jsme si i vybavení klubů (např. nezbytnou součástí obou klubů je fotbálek, ping-pongový stůl, počítače atd.) a dozvěděly jsme se, jakým způsobem v nich tráví “klienti” svůj čas.

Posláním klubů je pomoct “dětem a mladým lidem překlenout období dospívání, které s sebou přináší řadu změn. Je spojené s touhou někam patřit, s někým chodit, prosadit se, najít vhodnout školu, zvolit povolání. Zajímáme se o to, co děti a mladí lidé prožívají, co řeší a jak si v tom počínají. Chceme, aby v tom nebyli sami. Nabízíme jim prostor, kde mohou trvit svůj volný čas, zapojit se do společných aktivit nebo přijít s vlastním nápadem a uskutečnit ho. Nabízíme jim vztah založený na důvěře a respektu. Usilujeme o to, aby děti a mladí lidé rozvíjeli své dovednosti a učili se přijmout odpovědnost za sebe i druhé.” (Člověk v tísni ČR)

Tato komplexní sociální služba pro děti a mladé lidi ohrožené společensky nežádoucími jevy jim vytváří bezpečný prostor, kde mohou mluvit např. o svých problémech v rodině či ve škole, sexuálních či drogových zkušenostech atd. NZDM je klientům snadno dostupné, bezplatně nabízí potřebnou službu bez administrativních a jiných překážek. Výraz “nízkoprahovost” zahrnuje snadnou dostupnost pro všechny klienty. Obvykle nevyžaduje žádná doporučení, posudky a potvrzení a jeho pracovníci někdy sami vyhledávají potřebné lidi přímo v terénu, na ulicích, na nádražích apod. Poskytuje ambulantní, pobytové či terénní služby nejčastěji prostřednictvím volnočasových aktivit.