Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Magické datum 4. 4. 2019 od čtyř hodin odpoledne bylo věnováno sdílení informací ze vzdělávacího festivalu Nakopněte svoji školu, který probíhal ve dnech 24.-26. února 2019. Lucie Beranová a Markéta Tomášová se festivalu zúčastnily a pro zájemce připravily sdílení dojmů, zážitků i veškeré inspirace, které si z Litomyšle přivezly. Během dvou a půl hodiny se přítomní dozvěděli něco málo o Litomyšli i konceptu festivalu a řadu informací o jednotlivých řečnících a absolvovaných workshopech. Promítal se Krátký film o dlouhé historii Litomyšle, došlo i na After Movie z festivalu a občas zazněly i úryvky z jednotlivých přednášek. Např. jsme se mohli zaposlouchat do odlehčené přednášky intuitivní celostní vizážistky Světlany Čiberové, či burcujícího apelu Roberta Čapka alias Líného učitele. Markéta Tomášová se zmínila ještě o poutavém příspěvku Barbary Pospíšilové a Zdeňka Dlaboly o životě Janusze Korczaka, polského židovského lékaře, spisovatele a vychovatele. Zmínila i absolvovaný workshop o práci s chybou či pohovořila o metodě CLIL.

Lucie Beranová pak přiblížila slova Ondřeje Lišky či Boba Kartouse, v obou případech lehce revolučního rázu a vybízející učitele ke generální stávce s ohledem na současný stav českého školství. Zmínila se o připravované revizi RVP a pochválila hodnotové vzdělávání Cyril Mooney. Zajímavostí letošního ročníku vzdělávácího festivalu v Litomyšli pak bylo živé vysílání DVTV, během nějž Martin Veselovský “zpovíval” nejprve Danu Drábovou, šéfku Úřadu pro jadernou bezpečnost, posléze analytičku projektu Učitel naživo Lenku Štěpánovou a ve dvojici pak Tomáše Feřteka z EDUinu a Jiřího Cočeva, ředitele gymnázia a učiliště. Samozřejmě během sdílení padlo mnoho dalších jmen lektorů, jejichž přehled je možné nalézt na webu festivalu. Doufáme, že se s námi přítomní nenudili a že alespoň některé informace obohatí jejich učitelský obzor.