Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Na začátku dubna jsme zájemcům o inovativní pedagogické směry nabídli povídání o waldorfské školce vedené paní Jarmilou Ponocnou. Na to jsme navázali ve čtvrtek 25. dubna 2019 setkáním na téma Učitelem ve waldorfské škole. Pánové Jan a Ondřej Slavíkovi (“jmenovci bez příbuznosti”) ze semilské waldorfské základní školy začali netradičně – společně jsme si na úvod zazpívali trojhlasem kánon ze 16. století Viva la musica.

 

 

Po teoretickém úvodu, kdy jsme se dozvěděli o zrodu waldorfského hnutí před rovnými sto lety, jsme se ponořili i do vývojové psychologie, ze které tato pedagogika vychází. Člověk je založen na součinnosti tří systémů, které vzájemně kooperují. Od narození do 7 let dozrává celá nervová soustava včetně smyslů, všechny vjemy přicházející k dítěti by měly být příznivé (určujícím slovem tohoto období je DOBRO); od 7 do 14 let vyzrává oběhová a dýchací soustava, u dítěte by nemělo docházet k negativním vlivům (určujícím slovem je KRÁSA); od 14 do 21 let dozrávají končetiny a metabolický systém, dítě by se mělo setkávat s širokou škálou informací (určujícím slovem je PRAVDA). Pánové pohovořili o fenomenologické výuce, názorném vyučování a pro “osvěžení” jsme se společně zapojili do rytmizované promluvy spojené s pohybem (konkrétně s pytlíčky naplněnými obilninami), ve které může úspěch zažít úplně každý.

V závěru jsme formou brainstormingu uváděli výrazy spojené s waldorfskou pedagogikou, která se stala východiskem pro promluvu obou pánů učitelů, hovořili jsme např. o rodičovské komunitě, o konceptu pohyblivé třídy, o kroužcích ve waldorfské škole, o používání mobilních telefonů či uplatnitelnosti dětí z waldorfských škol na středních či vysokých školách. Zajímavé a netradiční setkání! Být učitelem ve waldorfské škole může být jistě příjemné.