Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
Všechny zájemce z řad učitelské veřejnosti si dovolujeme pozvat na dvouhodinový seminář České školní inspekce, který se uskuteční v úterý 26. 3. 2019 od 15:30 hodin v přednáškovém sále Volnočasového centra MH. Ve svém semináři se Mgr. Petr Drábek, ředitel Středočeského inspektorátu ČŠI, bude věnovat jak čtenářské, tak matematické gramotnosti. D íky množství dat a informací z různých typů inspekční činnosti včetně národních a mezinárodních zjišťování výsledků vzdělávání a zejména díky jejich propojení, analýze a interpretaci může Česká školní inspekce představovat faktory, které vzdělávací výsledky žáků významně ovlivňují, poskytnout tak inspiraci pro následné diskuze ve školách i v územích a přispět ke zvyšování kvality vzdělávání jak na úrovni jednotlivých škol, tak i na úrovni vzdělávacího systému jako celku. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce.
     Ráda bych Vás poprosila o sdílení informace o konání této akce mezi kolegy z Vašich škol, případně i Vašemu vedení. Pokud byste se rozhodli semináře zúčastnit, dejte nám prosím vědět na následující email: marketa.tomasova@mnhradiste.cz, abychom s Vámi mohli počítat.