Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

V polovině února jsme informovali o možnosti navštívit v Mladé Boleslavi REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak (http://www.map-mh.cz/2019/02/revolution-train-protidrogovy-vlak/). Od Mgr. Lucie Beranové (ZŠ Studentská, metodička prevence) se nám do rukou dostalo vyjádření k tomuto projektu, resp. emailu Terezy Müllerové, DiS., vedoucí Centra primární prevence Středočeského kraje Semiramis, který níže přikládáme, stejně jako v emailu zmiňované přílohy:

Dobrý den,
píšu Vám ohledně projektu Revoluční vlak/Revolution train, který v prvním březnovém  týdnu zavítá do Mladé Boleslavi. Projekt Revolution train je prezentován jako projekt protidrogové prevence. Z našeho odborného pohledu však využívá strategie, které nelze považovat za efektivní nástroj primární prevence. Projekt také nenaplňuje Standardy odborné způsobilosti pro poskytování programů školské prevence, a to zejména proto, že využívá přístupy, které jsou odbornou veřejností považovány za zastaralé, a také proto, že není součástí širšího systému primárně preventivního působení.
Svůj názor opíráme o zkušenosti z našeho dlouhodobého působení v oblasti primární prevence, zároveň také o zkušenosti z dlouhodobého působení v oblasti péče o uživatele drog kolegů z Laxus, z. ú., naší partnerské organizace.Náš názor nevychází však pouze z našich zkušeností, ale také z vyjádření dalších odborných institucí, zejména A.N.O., Centra adiktologie a MŠMT, jejichž vyjádření také přikládám v příloze tohoto emailu.  

Domnívám se, že je partnerské, abyste tyto informace od nás, jakožto poskytovatele jednoho z dlouhodobých Programů všeobecné primární prevence na vaší škole, měli

S přátelským pozdravem

Tereza Müllerová
 

Tereza Müllerová, DiS.
Vedoucí Centra primární prevence Středočeského kraje
SEMIRAMIS z.ú.
Sadová 2107, 288 02 Nymburk
mob.: +420 733 184 995
email: mullerova@os-semiramis.cz