Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Na Gymnáziu Mnichovo Hradiště se sešli zástupci žákovských parlamentů ze ZŠ Studentská a z GMH, aby se pod vedením Mgr. Petry Slámové ze ZŠ Partyzánská v České Lípě vzájemně inspirovali a utvrdili v prospěšnosti svého zapojení (jen škoda, že vedoucí parlamentu na ZŠ Sokolovská akci předem vyhodnotil jako neprospěšnou a že na ZŠ Švermova žákovský parlament momentálně nefunguje). Po úvodním seznámení dětí i vedoucích žákovských parlamentů (ŽP) si všichni účastníci mohli vybrat z mnoha výroků charakterizujících činnost a podstatu ŽP. Většinou se přiklonili k výroku “parlament dává žákům prostor, jak se podílet na chodu školy, aby nám v ní bylo dobře”, svůj výběr si obhájili, ale dostali se i k ostatním charakteristikám.

Žáci odpovídali i na otázku, PROČ do parlamentu vůbec chodí: “Chci něco změnit v chodu školy. / Chci se zapojit do vedení školy, uspořádat nějakou akci. / Baví mě být součástí parlamentu.” Nespornou výhodou též je, že se “parlamenťáci” mohou potkat se stejně naladěnými lidmi napříč ročníky a získat nové přátele, dle vedoucích mohou i zažít nové zážitky, rozvíjejí svou samostatnost či organizační dovednosti. Inspirativní byly zejména odpovědi na otázku, CO mohou žáci v parlamentu dělat – na GMH připravují např. školní mikiny, v lednu organizovali teplákový den či sbírají podněty od ostatních studentů na drobné školní nedostatky. Na ZŠ Studentská pak šíří háčkované sáčky (aby šetřili naši planetu) či připravili schránku u příležitosti výročí 100 let od vzniku republiky, kterou chtějí rozpečetit po 50 letech.

 

V následující aktivitě pak žáci třídili situace do skupin podle témat, kterými se má ŽP zabývat a kterými naopak nikoli. V souvislosti s organizováním voleb přemýšleli žáci též nad tím, co je potřeba pro zdárný průběh voleb a jak dobře je připravit. Poslední hodinka patřila konzultaci s vedoucími žákovských parlamentů, Petra Slámová odpovíla na dotazy, které se týkaly běžného chodu parlamentu či výjezdu parlamentu, který dělá na podzim. Ukázala i publikace k tématu.