Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Knihovníci z ORP Mnichovo Hradiště se sešli díky projektu MAP II Mnichovohradišťsko, a sice ve středu 20. března 2019 na půdě školní družiny ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou, odkud je to jen pár metrů do místní knihovny. Setkání však začalo netradičně možností zhlédnout ukázku čtenářské dílny pod vedením Mgr. Heleny Kaluhové ze ZŠ Bakov nad Jizerou – ta přítomné děti seznamovala s knihou Kouzelná baterka od Olgy Černé a Michaely Kukovičové. Děti nejprve odpovídaly na otázky, co je to kouzelná baterka, k čemu slouží a o čem asi kniha bude. A některé jejich odpovědi? “Baterka, která umí víc než ostatní baterky. / Baterka umí vykouzlit koně.” Posléze se dozvěděly, že jde o baterku, která umí oživit neživé věci – hlavní hrdina Franta si takto obstaral psa jménem Petalík, který vznikl z plastů, žral plastové jídlo a padaly z něj plastové bobky. Děti měly možnost si namalovat svého Petalíka a následně pak zahrát na televizní reportéry, kteří si připravili otázku pro Frantu týkající se Petalíka. V závěru pak děti obdržely osvědčení o absolvované dílničce a odnesly si domů materiál na výrobu vlastního Petalíka.

Po celou dobu dílničky mohli knihovníci přihlížet a inspirovat se pro svou případnou práci v knihovně. Po odchodu dětí do jejich domovů došlo k vlastnímu knihovnickému setkání, jež započalo návštěvou klášterské knihovny pod vedením paní Heleny Čermákové. Každý z přítomných pak představil nejen sebe, ale i svou knihovnu. Máme radost, že se setkání zúčastnila i Jana Jedličková z mnichovohradišťské knihovny, jež bude dle svých slov ráda nápomocna menším knihovnám při přípravě jejich vlastních akcí. Pan Žáček z Dolní Krupé se radil ohledně svého dilematu při vyřazování knih – dle jeho názoru je funkcí knihovny nejen půjčování knih a časopisů či organizování akcí pro veřejnost, ale i funkce archivační (kdy by knihovna shromažďovala např. regionální literaturu). Helena Čermáková z Kláštera si pochvalovala skvělou spolupráci s mladoboleslavskou knihovnou a jejich výměnné fondy. Velký prostor si pro sebe uzmuly dámy z kněžmostské knihovny, Ivana Cenefelsová a Lada Charvátová, které představily své bohaté aktivity, jimiž v podstatě plní funkci komunitního centra – např. seniorský klub, dětský klub, výlety, divadélka pro děti, čtení pro děti v mateřských školách atd. Knihovnu v Jivině vede již 20 let paní Bucharová, zároveň učitelka na tamní škole, což považuje za skvělé prolnutí těchto funkcí – do knihovny chodí děti s jivinskou mateřskou i základní školou, na konci první třídy jsou pak žáci v knihovně pasováni na čtenáře. I chocnějovická knihovna těží z dobré spolupráce s Mladou Boleslaví, odkud si půjčují nové soubory knih, leč i jejich knihovně bohužel ubývají čtenáři. Knihovnu v Korytech zachraňují přes léto hlavně chalupáři. Knihovna ve Stražišti obohatila svůj fond o knihy z darů lidí a chtěla by z knihovny také vytvořit jakési komunitní kulturní centrum.

Sdílení mezi knihovníky nebralo konce, hodinová dotace ani zdaleka nestačila, setkání se nám protáhlo o zhruba půl hodiny a stále by bylo o čem hovořit. Máme radost, že zúčastnění považovali setkání za přínosné a rádi by se potkali i někdy příště.