Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena více než 120tiletou historií.

V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů ŠKODA AUTO pro rok 2019 vyhlašuje 7 regionálních grantových programů v celkové hodnotě 7 600 000 Kč. Zejména školy  a školky, ale i spolky by se mohly ucházet o následující programy: