Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Kancelář MAP II Mnichovohradišťsko přivítala na své půdě i druhé setkání pracovní skupiny pro financování. V úvodu setkání jsme připomněli možnost škol aktualizovat jejich investiční priority (IP) – na konci března 2019 uplyne 6 měsíců od poslední možnosti aktualizace, školy tedy budou MAPem vyzvány k případné aktualizaci IP.

Padl též návrh na vytvoření dotačního zpravodaje, který by školám přinesl přehled dotačních příležitostí, jež by mohly využít. Jako důležité vidíme zacílení tohoto zpravodaje i na spolky, muzeum či knihovny. Zkusíme vytvořit jedno číslo a uvidíme, jaký bude ohlas mezi jeho příjemci.

Jako velmi zajímavý se nám jeví též návrh Blaženy Huškové na mobilizaci místních finančích zdrojů, z nichž by mohly být podporovány různé vzdělávací aktivity nejen po dobu trvání projektu MAP, ale zejména po jeho skončení.

Lehce jsme se věnovali i problematice Šablon II – naše školy ve většině případů čerpaly Šablony I, podle našich zjištění mnohé již čerpají či čerpat budou i ze Šablon II a návrh na možnost zorganizování informačního semináře ředitelům škol nemají potřebu absolvovat.

V závěru jsme probírali žádost města směrem k MAP II Mnichovohradišťsko na financování nové demografické studie, jež by se zaměřila na aktuální prognózy počtu obyvatel, resp. počtu dětí mířících do MŠ a ZŠ, nejen v Mnichově Hradišti, ale i v okolních obcích.

Záznam_PS pro financování_5.3.2019