Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Dnes by Jan Ámos Komenský oslavil úctyhodné 427. narozeniny! Právě dnes si u příležitosti tohoto výročí připomínáme Den učitelů – přejeme tedy všem pedagogům na Mnichovohradišťsku (ale nejen jim), aby své povolání/poslání vykonávali radostně, bezstarostně a byli plni energie při vzdělávání našich budoucích “nadějí”. Máte náš respekt i uznání!

Realizační tým MAP II Mnichovohradišťsko

 

http://www.msmt.cz/zdravice-ministra-skolstvi-ke-dni-ucitelu-1