Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Pracovní skupina pro rovné příležitosti za sebou má své druhé setkání, které se uskutečnilo v mnichovohradišťském Klubu dětí a mládeže ve středu 13. února. Hojně navštívené setkání se v úvodní části neslo v duchu vystoupení Michaely Lajnerové, lokální síťařky pro Mladoboleslavsko a Mnichovohradišťsko, která v rámci svého projektu provedla analýzu místních služeb na podporu rodin s dětmi. Jedním z výsledků je i připravovaný adresář služeb pro rodiny s dětmi s cílem informovat aktéry, aby se zabránilo ohrožení dítěte. Tento adresář jsme v rámci pracovní skupiny zhlédli, poskytli jsme paní Lajnerové bezprostřední zpětnou vazbu (velmi pochvalnou) a přislíbili jsme zapojit se do připomínkování adresáře.

Členkou této pracovní skupiny je i Markéta Mížová z Agentury pro sociální začleňování, která ostatním poskytla velmi zajímavý dotazník na téma klimatu ve škole pro žáky třetích až devátých tříd. Vzájemně jsme se shodli na tom, že by mohly být výsledky z dotazníkového šetření pro MAP zajímavé, mohly by např. odpovědět na téma trávení volného času dětí atd. Nicméně bude třeba důkladně promyslet, jak zjištěná data využít, a zejména dotazník ušít přímo na míru Mnichovohradišťsku.

V závěru setkání jsme se zaměřili i na Kodex školy, který je přílohou k Metodice rovných příležitostí. Text jsme si přečetli a krátce jsme formulovali své pocity z četby. A výsledek? Text kodexu je obtížně srozumitelný, v každém případě by měl být jakýsi etický kodex v každé škole. Vytanuly z něj i důležité poznatky, jako např. usnadnit dětem přechod z MŠ na ZŠ, neupřednostňovat lepší žáky, vyvarovat se stereotypizace atd.

Skupina plánuje ve spolupráci s realizačním týmem MAP zorganizovat do konce školního roku setkání školních asistentů z ORP Mnichovo Hradiště. Dostali jsme se i k tématu slovního hodnocení, jež by si zasloužilo větší pozornost.

Záznam_PS pro rovné příležitosti_13.2.2019