Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Pracovní skupina s neoficiálním názvem “demokrati” (jinak PS pro rozvoj schopností žáků participovat na dění ve škole a v komunitě, rozvoj regionálního vzdělávání) se ve středu 20. února 2019 sešla na své druhé schůzce v kanceláři MAP ve Volnočasovém centru MH. Po úvodním přivítání a představení plánu skupiny do konce projektu v březnu 2022 jsme se zaobírali konkrétními návrhy z minula na téma místně zakotveného učení. Iva Štrojsová, vedoucí této skupiny, představila svůj návrh na pracovní list, do nějž by mohly být zaznamenávány jednotlivé aktivity určené dětem mateřských škol, žákům základních škol či gymnázia – těžit z tohoto sborníku pak budou moct nejen učitelé, ale i představitelé neformálního vzdělávání či rodiče.

Velkou inspirací nám byly různé druhy regionálních učebnic, které na setkání dovezla Blažena Hušková, odbornice na místně zakotvené učení (MZU), která mj. zdůraznila, že by některé z pracovních listů našeho sborníku mohly vzniknout i během výuky – i proces tvorby je výukou, děti se při něm leccos naučí. MZU není vázané na předmět, naopak velmi žádoucí je mezipředmětová provázanost.

Popřemýšleli jsme též o možných místních odbornících, jejichž jména spolu s kontakty a druhem činnosti by měly být zveřejněny na našem webu – školám či jiným vzdělávacím institucím by pak odpadla mnohdy mravenčí práce při vyhledávání námětů na zajímavé exkurze a jejich kontaktů.

I o téma školních zahrad se budeme v této skupině zajímat. Prozatím došlo ke zmapování situace ohledně existence školních zahrad a jejich stavu a využívání na Mnichovohradišťsku – příjemným zjištěním je fakt, že je toto téma mezi dotazovanými vnímáno pozitivně. Zahrady kolem škol mohou být využívány k nejrůznějším činnostem – jako venkovní učebna, k relaxaci, k pěstitelství atd. Máme již vytipovány některé školní zahrady v okolí MH, kam bychom se mohli jet podívat.

Na závěr pak zazněl jeden zcela konkrétní návrh pana Nováka z truhlářského kroužku Jednoty bratrské na žákovský projekt, který by rád zrealizoval a který by se zároveň vztahoval k výročí 740 let od první písemné zmínky o Mnichově Hradišti. Snad se podaří jej zrealizovat.

Záznam_PS Participace_region_20.2.2019