Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Iva Štrojsová, odborná konzultantka MAP pro oblast vzdělávání, zorganizovala v rámci MAP II první společné setkání metodiků prevence z ORP Mnichovo Hradiště. Problematikou prevence na školách by se měla zabývat pracovní skupina “klimatiků”, vzhledem k širokému tematickému zaměření této skupiny však došlo k vyčlenění této problematiky do podoby samostatných schůzek. První se odehrála v úterý 19. února 2019 v kanceláři MAP ve Volnočasovém centru MH. Kromě mnichovohradišťských zástupců nás potěšila účast metodičky prevence ze ZŠ a MŠ Žďár a ze SOU Hubálov.

Setkání budou probíhat pravidelně 2x ročně vždy v únoru a na přelomu září a října. Kromě sdílení informací z vlastní praxe účastníků setkání budou některá ze setkání věnována konkrétnímu tématu, o němž pohovoří přizvaný odborník. Tipy na témata jsou např. šikana ve školách, komunikace s rodiči, kyberšikana, právní povědomí žáků atd.

V závěru setkání se objevila i problematika zřízení nízkoprahového zařízení v Mnichově Hradišti, současný stav dětských hřišť ve městě či téma školních zahrad, které jsou propojujícím prvkem s pracovní skupinou “demokratů”.

Zaznam_setkání ŠMP_19.2.2019