Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

REVOLUTION TRAIN je preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Cílovou skupinou jsou žáci a studenti všech typů škol a jejich učitelé. Jde především o děti a mládež ve věku 12-17 let. Další cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10-17 let a další zástupci veřejnosti, kteří se zajímají o danou problematiku.

Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.

Protidrogový vlak bude v Mladé Boleslavi na hlavním nádraží 4.-8. 3. 2019. Program pro střední školy na základě rezervace je zdarma od 8:00 do 14:20 hodin, pro veřejnost také zdarma od 15:30 do 18:00 hodin.

Více informací zde: http://www.revolutiontrain.cz/v2/aktuality.php.