Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Lucie Beranová ze ZŠ Studentská a Markéta Tomášová z realizačního týmu MAP II Mnichovohradišťsko se staly “vyslankyněmi” našeho ORP na vzdělávací festival v Litomyšli Nakopněte svoji školu, který se uskutečnil ve dnech 24. 2.-26. 2. 2019. Ve třech dnech plných inspirativních přednášek, diskusí a workshopů, ale i zajímavých setkání a sdílení se účastníci festivalu pohybovali nejen v Zámecké jízdárně, ale vlastně po celém Zámeckém návrší, a to včetně nedělní večerní tajné hry s překvapením, jejíž cíl se nacházel v zámeckém sklepení.

Při nedělních krátkých inspirativních přednáškách se účastníci seznámili např. s architektem Petrem Hájkem, architektem a zakladatelem nadačního fondu pro umění a podporu talentu, který představil své stavby související se vzdělávacími aktivitami. Velmi příjemným zpestřením programu byla slova Světlany Čiberové, intuitivní celostní vizážistky, jež se zaměřila na to, “co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme”. Prostor dostal i Ondřej Liška, bývalý ministr školství, který “lobboval” za rozšíření a podporu občanského vzdělávání. Břetislav Svozil představil přítomným svou “laboratorní” školu v Brně, která překračuje hranice tradičních vzdělávacích prostředí, přirozeně se včleňuje do komunity, životního prostředí a skutečného světa. “Líný učitel” Robert Čapek pak označil ty učitele, kteří se snaží učit moderně, inovativně a stále na sobě pracují, jako pedagogické hrdiny.

V moderované diskusi se zástupci Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a děkan Filosofické fakulty Pardubice snažili zamyslet nad otázkou, jak by měl vypadat učitel, který připravuje současné děti na budoucnost. Jsme svědky toho, jak jsou na učitele kladeny stále vyšší nároky ze strany společnosti, rodičů, ředitelů škol, na druhou stranu jim chybí systémová a dlouhodobá podpora.

Pondělní přednáškový blok zahájil Lukas Karpinski, reprezentant piaristického řádu ze Strážnice, který přítomné seznámil s Josefem Kalasanským, zakladatelem první veřejně přístupné školy pro chudé děti různých vyznání v Římě. Následoval Bob Kartous, publicista, analytik EDUinu, provokatér diskusí, jenž se ve svém vstupu věnoval Auditu vzdělávacího systému v České republice (Rizika a příležitosti, 2018) – zaměřil se na klíčové události loňského roku, jakými byly nová vláda, volby do obecních zastupitelstev, příprava strategické koncepce 2020-2030 pro rozvoj vzdělávání, zvyšování platů učitelů a s tím spojená nejistota, zda bude navyšování pokračovat atd. Jaroslav Fidrmuc, bývalý náměstek MŠMT a nyní pracovník NÚV, představil připravované revize RVP, Jana Poche Kargerová z katedry primární pedagogiky na Pedagogické fakultě UK pak přítomným přiblížila WANDU, metodu skupinové reflexe pro pedagogické sbory.

Velmi inspirativní bylo pondělní odpolední vystoupení Susanny Bäckman, učitelky a ředitelky školy, jež se podílela na vývoji finského vzdělávacího systému, založeného na rovnosti, transparentnosti, důvěře atd. Barbora Pospíšilová a Zdeněk Dlabola jistě inspirovali mnohé životní cestou Janusze Korczaka, spisovatele, dětského lékaře, ředitele sirotčince, možná i tím, jak vedl “své” děti k demokracii. Jeho příběh si můžete přečíst zde.

Objevné bylo i nahlédnutí do zákulisí vysílání DVTV – všichni jsme se stali součástí moderovaných rozhovorů Martina Veselovského s hosty, kterými byli: Dana Drábová, Tomáš Feřtek (publicista, EDUin), Jiří Cočev (ředitel školy ve Žďáru nad Sázavou) a Lenka Štěpánová (bývalá předsedkyně České středoškolské unie, nyní analytička projektu Učitel naživo). Pondělní večer zakončil Martin Roman (manažer, podnikatel, zakladatel PORGu, stojí např. i za projektem Čtení pomáhá, vydavatel publikací pro učitele) představením současných světových trendů v efektivitě výuky, následně po něm pak ÚDIF, Úžasné divadlo fyziky, jehož pokusy všechny příjemně nadchly.

Nejen pondělí, ale i celé úterní dopoledne pak bylo věnováno bohaté nabídce workshopů, z nichž si mohl vybrat opravdu každý. Věříme, že Vám mnohé z načerpané inspirace představíme i v Mnichově Hradišti.