Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Pracovní skupina “klimatiků” za sebou má své druhé setkání, a sice v pondělí 11. února, tentokrát za aktivní účasti odborné konzultantky MAP Blaženy Huškové. V rámci pracovní skupiny by se např. měly “odehrát” čtenářské kluby pro dospělé, během nichž by se mohlo diskutovat nad odbornou literaturou a jež povede Iva Štrojsová. Pokračovat budou i setkávání učitelek a ředitelek mateřských škol, která realizační tým MAP organizoval v předchozím projektu. Vzhledem k velkému objemu témat, jež spadají do kompetence této skupiny, došlo k vyčlenění problematiky týkající se prevence ve školách – výsledkem pak budou pravidelná setkávání školních metodiků prevence z ORP Mnichovo Hradiště (první toto setkání se uskutečnilo v úterý 19. února 2019). S prevencí souvisí i nízkoprahová zařízení – rádi bychom uskutečnili výjezd do některého z “nízkoprahů” např. v Jablonci, Liberci, Mladé Boleslavi či v Nymburku, abychom se seznámili s fungováním tohoto zařízení.

Přítomní členové pracovní skupiny se zamýšleli nad otázkou: “Jak vypadá dobré klima ve škole?” A některé jejich odpovědi? Učitelé by měli být spokojenými zaměstnanci, kteří chodí do své práce rádi a kteří neutíkají za jinými pracovními nabídkami. Vzájemně sdílejí informace, respektují se, pomáhají si v rámci sborovny, kde nechybí ani humor, podnikají společné neformální akce. Jak můžeme dosáhnout tohoto ideálního stavu? Oceněním učitelů a jejich náročné práce ze strany zřizovatele a rodičů, vzájemnými hospitacemi, dobrým ředitelským vedením školy, zorganizováním seminářů např. na psychohygienu či na time-management atd. Doufáme, že za dobu trvání projektu MAP II se povede zrealizovat některé z těchto nápadů.